Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli ile birinci derece yakınları,Bakanlığımıza bağlı yurtlarda kalan genciz biz üyeleri, gençlik merkezlerinden yararlanan gönüllüyüz bizüyeleri  ve  spor  faaliyetlerinden  faydalanan  sporcuyuz  biz  üyelerinin  yararlanabilmesi  için  İl Müdürlüğümüz  ile  firmalar  arasında  imzalan  kurumsal  indirim  protokolleri görmek için tıklayınız