Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli ile birinci derece yakınları, Bakanlığımıza bağlı yurtlarda kalan genciz biz üyeleri, gençlik merkezlerinden yararlanan gönüllüyüz biz üyeleri ve spor faaliyetlerinden faydalanan sporcuyuz biz üyelerinin yararlanabilmesi için İl Müdürlüğümüz ile  "DORUK EĞİTİM KURUMLARI" arasında imzalan kurumsal indirim protokolü ekte sunulmuştur.

Protokol Metni