SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ SINAVI

25.03.2022

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için atıcılık, atletizm, badminton, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, halter, judo, kano, kayak, kürek, tenis, yelken ve yüzme branşlarında yatılı ve gündüzlü statüde alınacak
sporcu öğrencilerin ilgi Makam Oluru doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek Sınav Kurulunca federasyonların hazırlamış oldukları ekli listede yer alan sınav talimatları dikkate alınarak yerleştirmeleri yapılacaktır. Yatılı ve gündüzlü statüde sadece Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il
sınırları içerisinde öğrenim görüp istenilen şartlara haiz olanlar 30 Mayıs - 08 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden merkezlere başvuru yapabilecektir.
Bununla birlikte Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 2018-2019 tarama grubu içerisinden değerlendirmeye alınarak eğitim programlarını tamamlayan altıncı sınıf öğrencilerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek şartlar doğrultusunda SEM'lere gündüzlü
statüde yönlendirilmeleri yapılacaktır.
Ekte yer alan Sınav talimatları ve başvuru kılavuzu Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanmış olup 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için alınacak sporcu öğrencilerin seçme sınavları ile ilgili duyuruların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

2022-2023 Kontenjan Listesi.pdf

2022-2023 Sınav Başvuru Kılavuzu.pdf

Atletizm Sınav Talimatı.pdf

Kano Sınav Talimatı.pdf

Kürek Sınav Talimatı.pdf