ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

15.12.2023

Enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve toplumda enerji verimliliği bilincini artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca ülkemizin enerji verimliliği amaç ve hedeflerine ulaşmak üzere gerçekleştirilmesi öngörülen iletişim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak ‘rehber niteliğinde’ “Enerji Verimliliği İletişim Planı” oluşturmak ve bu plan çerçevesinde hareket etmektedir.

Bilgi almak için tıklayınız...